O firmě

O firmě 2017-08-11T15:21:46+02:00

Naše firma vznikla v roce 1992 a od této doby úspěšně podniká. V oboru stavebnictví se spolehlivě orientujeme v průmyslové, občanské i bytové výstavbě. Stavební činnost naší firmy je postavena na dlouholetých zkušenostech vedoucích pracovníků, na jejich trvale vysoké odbornosti a zkušenostech získaných praxí na realizovaných zakázkách.

K vysoké kvalitě námi nabízených služeb také přispívá, že zajišťujeme vlastními pracovníky odborné zpracování nabídek a rozpočtů, technickou a materiálovou přípravu staveb, osobní konzultace a poradenství pro odběratele, a to vše na vynikající profesionální úrovni a v příznivém časovém horizontu.

Realizace staveb provádíme na klíč, včetně koordinace výstavby, zajištění subdodávek, jednání s orgány státní správy a kontroly kvality provedených prací.

Díky tomu, že jsme firma střední velikosti, máme individuální a osobní přístup ke všem našim klientům a dokážeme pružně reagovat na jejich požadavky po celou dobu realizace jednotlivých zakázek.

Z důvodu dobré cenové politiky a kvalitně odváděné práce naše firma uspěla i v konkurenci velkých firem ve výběrových řízeních pro místní podniky. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli rozšířit firemní základnu a transformovat firmu do společnosti s ručením omezeným, a tak byla založena firma HS Stavby s.r.o., která je pokračovatelem fyzické osoby.

Našim klientům tak nabízíme služby firmy, která je po celou dobu své existence známa stabilitou a seriózním odpovědným přístupem ke všem realizacím.